اصفهان، خیابان بزرگمهر، خیابان هشت بهشت غربی، بعد از چهارراه ملک، کوچه نگاه
031-32730005
هرروز هفته در خدمت شماییم
مجوزات - مرکز شهر

همکاری با ما

بدون سرمایه سهامدار شوید

با طرح سهامداری این سامانه به راحتی صاحب کسب و کار و در آمد بالا شوید و با در آمد خوب ، سهام خودرا ارزشمند کنید

در راستای اشتغال و ایجاد جهش تولید با ایجاد بستر امن و مطمئن خرید و فروش ، هم برای خریدار و هم برای اصناف تحولی شگرف در این حوزه ایجاد نموده است

  • اصفهان، خیابان بزرگمهر، خیابان هشت بهشت غربی، بعد از چهارراه ملک، کوچه نگاه
  • هرروز هفته
  • 031-32730005
  • 09136880446
سهام دار شو
تماس با ما