ثبت شکایت

شما در این بخش میتوانید نظرات ، انتقادات و یا شکایات خود مبنی بر عملکرد سیستم ، عملکرد پرسنل ، کالاهای درج شده و یا خریداری شده ، فروشنده گان محصول و خدمات و … مطرح نموده و این اطمینان به شما داده می شود تا در کمترین زمان ممکن به آن رسیدگی و نتیجه ی آن با شما مطرح گردد .

 

اصفهان، خیابان بزرگمهر، خیابان هشت بهشت غربی، بعد از چهارراه ملک، کوچه نگاه[۱۰]، مجتمع نگاه